O autorze
Wojciech Kuśpik - Prezes i akcjonariusz Grupy PTWP, twórca i wydawca specjalistycznych mediów. Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego – największej imprezy biznesowej w Europie Centralnej. Od początku działalności w prywatnym biznesie – jako właściciel i współwłaściciel firm.

Liderzy potrzebni na jutro!

O tym, że z młodymi ludźmi trzeba i warto rozmawiać, przekonali się nie tak dawno niektórzy politycy, część ekspertów i badaczy opinii publicznej. Koszty przeoczenia (zlekceważenia?) dynamicznych zmian rzeczywistości, społecznych postaw i poglądów bywają wysokie...

Młodzi ludzie towarzyszą Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach od jego pierwszej edycji przed siedmiu laty. Od zarania Kongresu odgrywają ważną rolę w jego tworzeniu, są aktywni, widoczni, pożyteczni. Zdobywają doświadczenie, wchodzą w nowe dla siebie środowisko. Kreują dobrą atmosferę wydarzenia – walor trudno uchwytny, ale często podnoszony przez gości. Tegoroczny Kongres był rekordowy, jeśli chodzi o skalę zaangażowania oraz współpracę ze studentami i absolwentami uczelni.
Odpowiedzią organizatorów Kongresu na (nie polski, lecz ogólnoeuropejski) problem słabnącej pozycji młodych w procesie podejmowania decyzji, które ich samych dotyczą, stał się nowy projekt pod nazwą „EEC – Liderzy Przyszłości”. Za cel przyjęto promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życie publiczne.
Jedną z form projektu był udział w wykładach prowadzonych przez praktyków biznesu – znane postacie polskiego życia gospodarczego. W wykładach wzięło udział ponad 2 tys. słuchaczy. Zainteresowanie zaskoczyło nieco organizatorów, ale potwierdziło przypuszczenie, że brak chęci zaangażowania młodych ludzi w życie gospodarcze i publiczne to mit.
Młodzi uczestnicy projektu skorzystali z możliwości wystąpienia na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2015 w Katowicach w charakterze prelegentów – już sam partnerski udział w debacie wraz z przedstawicielami wielkiego biznesu czy europejskimi politykami był dla nich niezwykłym doświadczeniem.
W ramach projektu młodzi ludzie uczestniczyli w dyskusjach jako słuchacze, ale także współpracowali przy organizacji największej imprezy biznesowej Europy Centralnej. Do ich obowiązków należało m.in. czuwanie nad przebiegiem spotkań i opieka nad gośćmi Kongresu oraz zagranicznymi delegacjami. Ich zaangażowanie zostało docenione przez organizatora wydarzenia – na specjalnie zorganizowanym spotkaniu otrzymali podziękowania i dyplomy od prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Rady Kongresu.
Tekst linka
Gest naturalny i miły, ale przecież nie o kurtuazję tu chodzi, lecz – jak w nazwie projektu – o przyszłość. Pomysł, by projekt włączającej w życie publiczne współpracy z młodymi ludźmi poszerzyć i kontynuować także po zakończeniu Kongresu, wydaje się jego najlepszą recenzją.
Trwa ładowanie komentarzy...